Каталог Андрей Островский от интернет-магазина рыболовных снастей "Без насадки"

Андрей Островский


170 руб.
Оснащение
170 руб.
Оснащение
170 руб.
170 руб.
Нет в наличии
170 руб.
Нет в наличии
170 руб.
Нет в наличии
170 руб.
Нет в наличии
170 руб.
Нет в наличии
170 руб.
Нет в наличии
Лидеры продаж:
800 руб.
от 750 руб. за
Тест (гр)
 • 0,3-0,4
 • 0,35
 • 0,4
 • 0,15-0,3
 • 0,25-0,3
 • 0,3-0,35
 • 0,8-0,9
 • 0,1-0,3
 • 0,05-0,15
 • 0,15-0,25
 • 0,25-0,55
 • 0,2-0,3
 • 0,3-0,4
 • 0,35-0,5
 • 0,35-0,6
 • 0,35-0,65
 • 0,35-0,70
 • 0,4-0,65
 • 0,45-0,7
 • 0,4-0,75
 • 0,4-0,8
 • 0,5-0,85
 • 0,55-0,95
 • 1,15-1,5
 • 0,4-0,5
 • 0,15-0,3
 • 0,25-0,5
 • 0,25-0,4
 • 0,4-0,8
 • 0,85-1,4
 • 0,3-0,5
 • 0,2-0,3
 • 0,2-0,25
 • 0,45-0,55
 • 0,5-0,6
 • 0,35-0,4
 • 0,6-0,7
 • 0,2-0,45
 • 0,3-0,45
 • 0,4-0,6
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,55
 • 0,35-0,6
 • 0,4-0,7
 • 0,45-0,8
 • 0,6-0,85
 • 0,65-0,95
 • 0,4-0,65
 • 0,45-0,65
 • 0,5-0,7
 • 0,5-0,8
 • 0,65-0,85
 • 0,5-0,85
 • 0,6-0,95
 • 0,7-1,1
 • 0,75-1,2
 • 0,8-1,1
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,55
 • 0,4-0,7
 • 0,4-1,0
 • 0,6-0,85
 • 0,75-1,1
 • 1,2-2,5
 • 5-20
 • 10-30
 • 0,25-0,4
 • 0,35-0,45
 • 0,40-0,55
 • 0,55-0,8
 • 0,9-1,15
 • 1,0-1,35
 • 1,3-1,6
 • 1,7-2,4
 • 0,2-0,45
 • 0,5-0,85
 • 0,65-1,0
 • 1,5-3,0
 • 0,2-0,4
 • 0,3-0,5
 • 0,5-0,7
 • 0,5-0,75
 • 0,55-0,8
 • 0,6-0,8
 • 0,6-0,85
 • 0,6-0,9
 • 0,7-0,9
 • 0,75-1,0
 • 0,85-1,1
 • 0,55-0,7
 • 0,65-0,85
 • 0,18
 • 0,2
 • 0,3
 • 0,25
 • 0,4
 • 0,55
 • 0,75
 • 0,6
 • 0,7
 • 0,8
 • 1,0
 • 1,2
 • 1,25
 • 1,5
 • 1,75
 • 2,0
 • 3,0
 • 4,0
 • 5,0
 • 0,3-0,4
 • 0,4-0,5
 • 0,45-0,55
 • 0,5-0,6
 • 0,7-0,8
 • 0,6-0,7
 • 0,7-0,8
 • 0,6-0,75
 • 0,8-0,9
 • 0,8-1,0
 • 0,9-1,0
 • 0,95-1,05
 • 1,0-1,15
 • 1,0-1,5
 • 1,1-1,5
 • 0,4-0,45
 • 0,45-0,5
 • 0,5-0,55
 • 0,55-0,6
 • 1,4-1,7
 • 1,5-2,0
 • 1,7-2,0
 • 2,0-2,5
 • 0,15
 • 0,20
 • 0,25
 • 0,30
 • 0,35
 • 0,40
 • 0,45
 • 0,50
 • 0,52
 • 0,55
 • 0,60
 • 0,80
 • 2,0
 • 1,1-1,4
 • 1,3-1,7
 • 1,6-1,9
 • 1,9-2,4
 • 2,0-2,4
 • 2,1-2,5
 • 2,3-2,7
 • 2,4-2,8
 • 2,7-3,5
 • 3,1-3,5
 • 3,5-4,0
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,6
 • 0,4-0,6
 • 0,5-0,8
 • 0,6-0,7
 • 0,6-0,8
 • 0,7-1,0
 • 1,0-1,3
 • 0,35-0,6
 • 0,45-0,65
 • 0,4-0,6
 • 0,5-0,75
 • 0,55-0,8
 • 0,6-0,8
 • 0,65-0,9
 • 0,75-1,0
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,55
 • 0,4-0,6
 • 0,45-0,7
 • 0,5-0,8
 • 0,6-0,8
 • 0,7-0,95
 • 1,0-1,4
 • 0,65-0,9
 • 0,7-0,9
 • 0,8-1,1
 • 0,85-1,1
 • 0,85-1,2
 • 0,95-1,3
 • 1,05-1,35
 • 1,4-1,7
 • 1,5-2,0
 • 0,2-0,35
 • 0,15-0,3
 • 0,2-0,4
 • 0,25-0,45
 • 0,35-0,5
 • 0,35-0,55
 • 0,35-0,6
 • 0,4-0,65
 • 0,5-0,75
 • 0,6-0,85
 • 0,8-1,1
 • 0,95-1,3
 • 0,5-0,75
 • 0,65-0,9
 • 0,75-1,0
 • 0,85-1,1
 • 0,9-1,2
 • 1,1-1,4
 • 1,2-1,55
 • 1,4-1,7
 • 1,8-2,2
 • 0,35-0,6
 • 0,45-0,7
 • 0,5-0,75
 • 0,2-0,4
 • 0,3-0,45
 • 0,4-0,55
 • 0,6-0,7
 • 0,65-0,8
 • 0,55-0,65
 • 0,6-0,7
 • 0,65-0,75
 • 0,8-1,0
 • 1,0-1,2
 • 1,2-1,5
 • 0,10-0,35
 • 0,35-0,60
 • 0,6-0,95
 • 0,95-2,0
 • 0,2-0,4
 • 0,45-0,85
 • 0,8-1,5
 • 1,5-2,9
 • 0,34
 • 0,45
 • 0,62
 • 0,63
 • 1,0
 • 1,1
 • 0,9-1,2
 • 1,1-1,4
 • 0,4-0,6
 • 0,4-0,65
 • 0,45-0,65
 • 0,4-0,7
 • 0,6-0,85
 • 0,8-1,2
 • 0,45-0,65
 • 0,55-0,75
 • 0,6-0,8
 • 0,65-0,9
 • 0,7-0,95
 • 0,8-1,1
 • 0,85-1,1
 • 0,95-1,3
 • 1,0-1,3
 • 1,05-1,4
 • 0,15
 • 1,3-1,6
 • 0,2
 • 0,3
 • 0,4
 • 0,5
 • 0,6
 • 0,7
 • 0,8
 • 0,9
 • 1,0
 • 1,2
 • 1,4
 • 1,3-1,7
 • 0,55-0,85
 • 0,6-0,85
 • 0,8-1,2
 • 1,1-1,4
 • 1,2-1,55
 • 1,1-1,7
 • 1,4-1,8
 • 1,5-1,9
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,55
 • 0,4-0,7
 • 0,6-0,85
 • 0,75-1,1
 • 0,15-0,35
 • 0,25-0,5
 • 0,6-0,9
 • 0,65-0,95
 • 0,75-1,05
 • 0,8-1,1
 • 0,9-1,3
 • 0,35-0,5
 • 0,45-0,7
 • 0,45-0,8
 • 0,5-0,8
 • 0,2-0,45
 • 0,4-0,65
 • 0,45-0,7
 • 0,5-0,85
 • 0,6-0,95
 • 0,75-1,1
 • 0,9-1,1
 • 1,0-1,2
 • 1,1-1,4
 • 1,3-1,5
 • 2,0-2,5
 • 2,4-2,7
 • 2,7-3,5
 • 3,5-4,0
 • 0,05-0,25
 • 0,1-0,3
 • 0,2-0,45
 • 0,25-0,5
 • 0,3-0,45
 • 0,4-0,65
 • 0,45-0,7
 • 0,55-0,85
 • 0,65-0,95
 • 0,75-1,1
 • 0,35-0,6
 • 0,95-1,3
 • 0,25-0,3
 • 0,3-0,4
 • 0,45-0,6
 • 0,65-0,75
 • 0,8-1,0
 • 1,2-1,6
 • 1,3-1,8
 • 3,0-4,5
 • 3,5-5,0
 • 1,2-1,5
 • 0,7-1,1
 • 0,8-1,15
 • 0,6-0,95
 • 0,15-0,4
 • 0,25-0,5
 • 0,4-0,65
 • 0,4-0,7
 • 0,45-0,7
 • 0,45-0,8
 • 0,65-0,95
 • 0,75-1,1
 • 0,75-1,3
 • 0,45-0,75
 • 0,55-0,95
 • 0,45-0,7
 • 0,45-0,75
 • 0,45-0,8
 • 0,55-0,95
 • 0,6-0,8
 • 0,6-0,9
 • 0,6-0,95
 • 1,2-1,5
 • 1,5
 • 0,3-0,5
 • 0,35-0,6
 • 0,35-0,55
 • 0,4-0,6
 • 0,45-0,5
 • 1,3-1,6
 • 0,3-0,4
 • 0,35-0,4
 • 0,4-0,45
 • 0,4-0,5
 • 0,55-0,6
 • 0,8-0,9
 • 0,9-1,0
 • 1,1-1,2
 • 1,1-1,25
 • 0,9-1,25
 • 0,5-0,9
 • 0,55-0,95
 • 0,6-0,95
 • 0,6-1,0
 • 0,6-1,05
 • 0,7-1,1
 • 1,05-1,7
 • 1,5-1,9
 • 0,35-0,6
 • 1,9-2,5
 • 3,0-4,5
 • 3,5-5,0
 • 3-8
 • 8-14
 • 0,8-2,5
 • 0,45-0,7
 • 0,5-0,85
 • 0,55-0,95
 • 0,6-0,9
 • 0,65-0,95
 • 0,3-0,55
 • 1,2-1,9
 • 1,9-2,5
 • 2,2-2,9
 • 1,0-1,6
 • 1,6-2,0
 • 0,6-1,05
 • 0,9-1,35
 • 1,0-1,6
 • 1,2-1,75
 • 0,25-0,55
 • 0,3-0,55
 • 0,4-0,75
 • 0,55-0,95
 • 0,8-1,2
 • 0,45-0,80
 • 2,2-2,9
 • 1,5-3
 • 3-8
 • 8-14
 • 14-23
 • 0,8-1,5
 • 0,3-0,35
 • 0,4-0,45
 • 0,5-0,55
 • 0,6-0,75
 • 0,8-0,95
 • 0,3-0,4
 • 0,4-0,5
 • 0,5-0,6
 • 0,6-0,7
 • 0,75-0,9
 • 0,9-1,0
 • 1,0-1,35
 • 1,2-1,5
 • 0,35
 • 0,5
 • 0,65
 • 0,75
 • 1,1
 • 1,4
 • 0,35-0,4
 • 1,3-1,5
 • 2
 • 3
 • 0,52
 • 1,1-1,5
 • 3-6
 • 5-10
 • 8-14
 • 12-18
 • 0,6-1,2
 • 1-2,2
 • 1,5-2,7
 • 2,5-4
 • 0,3-0,6
 • 0,5-0,9
 • 0,7-0,8
 • 0,8-1,5
 • 1,4-2,0
 • 0,8-1,0
 • 1,5-1,8
 • 1,5-2,2
 • 0,7-0,9
 • 0,4-0,45
 • 0,45-0,5
 • 0,35
 • 0,45
 • 0,65
 • 0,8
 • 1,0
 • 0,3-1,5
 • 0,8-2,5
 • 2-4
 • 0,5-1,5
 • 1,5-3
 • 2,5-4,5
 • 1,8-2,1
 • 2,1-2,5
 • 0,9-1,2
 • 1,1-1,4
 • 0,55
 • 0,9
 • 0,25-0,35
 • 0,35-0,45
 • 0,45-0,55
 • 0,55-0,65
 • 0,65-0,75
 • 0,75-0,85
 • 0,85-0,95
 • 0,95-1,05
 • 0,9-1,1
 • 0,35
 • 0,55
 • 0,65
 • 0,75
 • 0,45
 • 0,6
 • 0,9
 • 0,52-0,6
 • 1,0-1,2
 • 0,52-0,6
 • 4,0-5,0
 • 0,8
 • -
от 270 руб. за
Цвет мормышки
Вес (гр)
 • 0,17
 • 0,18
 • 0,20
 • 0,21
 • 0,22
 • 0,24
 • 0,25
 • 0,26
 • 0,27
 • 0,28
 • 0,29
 • 0,30
 • 0,31
 • 0,32
 • 0,33
 • 0,34
 • 0,35
 • 0,36
 • 0,37
 • 0,38
 • 0,39
 • 0,40
 • 0,41
 • 0,42
 • 0,43
 • 0,45
 • 0,47
 • 0,48
 • 0,49
 • 0,50
 • 0,51
 • 0,52
 • 0,53
 • 0,54
 • 0,55
 • 0,56
 • 0,57
 • 0,58
 • 0,60
 • 0,62
 • 0,63
 • 0,65
 • 0,67
 • 0,68
 • 0,70
 • 0,71
 • 0,72
 • 0,73
 • 0,74
 • 0,75
 • 0,77
 • 0,78
 • 0,80
 • 0,82
 • 0,83
 • 0,85
 • 0,87
 • 0,90
 • 0,93
 • 0,94
 • 0,95
 • 0,96
 • 0,98
 • 1,0
 • 1,05
 • 1,04
 • 1,10
 • 1,15
 • 1,2
 • 1,25
 • 1,3
 • 1,35
 • 1,40
 • 1,45
 • 1,5
 • 1,60
 • 1,65
 • 1,7
 • 1,80
 • 1,85
 • 2,0
 • 2,10
 • 2,2
 • 2,25
 • 2,30
 • 2,40
 • 2,5
 • 2,7
 • 3,0
 • 3,2
 • 3,3
 • 3,3
 • 3,40
 • 3,5
 • 3,8
 • 4,0
 • 4,25
 • 4,2
 • 4,6
 • 4,8
 • 5,0
 • 5,50
 • 6,0
 • 6,4
 • 7,0
 • 7,5
 • 7,7
 • 9,0
 • 9,5
 • 11,0
 • 7,8
 • 8,0
 • 18
 • 21
 • 50
 • 70
 • 120
 • 160
 • 240
 • 260
 • 14,5
 • 25,6
 • 4,0
 • -
Размер (мм)
 • D1,5
 • D2,0
 • D2,5
 • D2,7
 • D3,0
 • D3,2
 • D3,3
 • D3,5
 • D3,6
 • 100
 • 120
 • 400
 • 500
 • 600
 • 70
 • 80
 • D4,0
 • D4,5
 • D5,0
 • 3
 • 3,1
 • 3,5
 • 3,7
 • 4
 • 4,5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8,5
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 0,20
 • 0,25
 • 0,27
 • 0,30
 • 0,35
 • 0,10
 • 0,12
 • 0,15
 • 0,17
 • 0,19
 • 0,20
 • 0,21
 • 0,22
 • 0,25
 • 0,30
 • 0,35
 • 2,3
 • 3,1
 • 3,5
 • 3,7
 • 4,5
 • 9,5
 • 11,5
 • 12,5
 • 15
 • 1
 • 1,5
 • 50
 • 60
 • 75
 • 2,4
 • 2,8
 • 3,2
 • 3,3
 • 3,8
 • 200
 • 250
 • 300
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • 500
 • 1000
 • 1003
 • 1500
 • 2000
 • 2010
 • 2500
 • 3000
 • 3500
 • 3510
 • 40
 • 4000
 • 60
 • 80
 • 100
 • 120
 • 150
 • 65
 • 85
 • 170
 • 220
 • 320
 • 390
 • 200
 • 250
 • 90
 • 95
 • 16
 • 14
 • 100
 • -

Добро пожаловать в интернет-магазин снастей для рыбалки на безнасадочную мормышку! Мы предлагаем только качественную продукцию отечественных и зарубежных производителей: как крупных компаний, так и эксклюзивные изделия частных мастеров из России. Покупая мормышки и сопутствующие снасти в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в их подлинности - ведь мы работаем только с проверенными поставщиками.Подробнее о компании